Zákaznický servis +420 466 040 440 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Auto na 1 rok

Auto na 1 rok

Doplňující pravidla soutěže „Auto na 1 rok“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá soutěž s názvem „Auto na 1 rok“. Packway je provozovatelem zásilkového obchodu„ASTOREO“. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Soutěž probíhá od 17. 9. 2020 do 20. 12. 2020 (dále jen „doba trvání“).
 3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal nabídku k soutěži, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě.
 4. Do soutěže byla vložena 1 cena, zapůjčení automobilu z kategorie „malé vozy“ na 1 rok. Zapůjčení vozu se bude řídit podmínkami příslušné leasingové společnosti. 
 5. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.
 6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:
  1. zákazník učiní a uhradí objednávku v hodnotě 1 200 Kč a vyšší (do této ceny se nezapočítává cena poštovného, balného a cena za dobírku), v době trvání soutěže za zboží z tištěného katalogu ASTOREO nebo z internetového obchodu www.astoreo.cz
  2. zákazník se platně registruje do soutěže, a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník si objedná zboží z katalogu, zaškrtne na objednacím lístku svoji účast v soutěži a odešle jej zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde v katalogu), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) na internetu: objedná-li si zákazník zboží na  www.astoreo.cz. a zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde v katalogu), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži. Do soutěže se započítávají všechny objednávky odeslané do 20. 12. 2020. Pro účely účasti v soutěži nelze objednávky nižší než 1 200 Kč sčítat.
 7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.
 8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.astoreo.cz se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.
 9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.
 10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. až 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Zákazník, který vyhraje, a zároveň má zakoupenou službu „vrácení zboží ve lhůtě 100 dní“, dnem vylosování, resp. vyrozumění o výhře, ztrácí možnost tuto službu využít. Uhrazená částka za tuto službu mu bude vrácena.
 11. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka a registrace je pro Českou republiku: ASTOREO, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
 12. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 3. 2021. Nepřevezme-li si výherce výhru nejpozději do 31. 3. 2021, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.
 13. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 1. 2021. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.